CHOROBY TO NIE BAJKI!

SZCZEPIENIA - FAKTY I MITY

Każdy rodzic otacza swoje maleństwo miłością i troską od chwili kiedy dowiedzieliście się, że nimi zostaniecie. Teraz, gdy maluch jest już na świecie, każdego dnia  z pewnością stajecie przed koniecznością odpowiedzi na dziesiątki pytań o to, jak o nie dbać, by rosło zdrowo i szczęśliwie. To oczywiste, bo nasz malutki skarb nie potrafi jeszcze skutecznie bronić się przed bakteriami  i wirusami, które powszechnie występują w naszym środowisku. Pamiętajcie, że jego i Waszym sprzymierzeńcem w tej walce są szczepienia – to naprawdę najskuteczniejsza ochrona przed groźnymi zakażeniami. Dzięki szczepieniom ochronnym udało się powstrzymać epidemie wielu groźnych chorób. Dostępne w Polsce szczepionki są bezpieczne – ich skład i proces produkcji są monitorowane oraz podlegają rygorystycznym kontrolom. Ściśle nadzorowane jest także występowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jeśli zastanawiacie się, czy szczepienia są bezpieczne i skuteczne przeczytajcie uważnie ten artykuł. Z pewnością rozwieje Wasze obawy i pomoże przygotować się do rozmowy z lekarzem, pielęgniarką, położną, a rozmowa z personelem medycznym to najlepszy sposób na uzyskanie wiarygodnych, potwierdzonych wieloletnimi badanami i doświadczeniami informacji. Tylko w ten sposób podejmiecie decyzję najlepszą dla Waszego dziecka.

Szczepimy, aby uniknąć chorób zakaźnych, które stanowią – w szczególności dla małych dzieci – ryzyko ciężkiego przebiegu, groźnych powikłań,  a nawet zgonu. Szczepienia dają dziecku możliwość wytworzenia odporności wobec chorób bez ich przechorowania. Dzięki szczepieniom ludzie nie umierają dziś masowo na choroby zakaźne, które jeszcze na początku XX wieku były śmiertelnym zagrożeniem.

Szczepionki zawierają antygeny – substancje pobudzające układ odpornościowy do wytworzenia skutecznej ochrony przeciw wirusom i bakteriom, odpowiedzialnym za poszczególne choroby. Szczepionki są produkowane na bazie żywych drobnoustrojów, które zostają osłabione (tj. atenuowane, niezdolne do wywołania choroby), jak również na bazie nieżywych bakterii. Niektóre szczepionki zawierają tylko wybrane i oczyszczone specyficzne cząstki drobnoustrojów.

Po podaniu szczepionki organizm reaguje tak, jakby został zakażony drobnoustrojem chorobotwórczym, ale nie dochodzi do wystąpienia objawów choroby. Szczepienie imituje chorobę, a system odpornościowy rozpoznaje składniki szczepionki jako infekcję  i zaczyna wytwarzać przeciwciała  i komórki odpornościowe. To zdarzenie pozostaje w pamięci immunologicznej organizmu. Dzięki temu będzie on w stanie rozpoznać w przyszłości prawdziwe drobnoustroje (bakterie lub wirusy) atakujące organizm i szybko podjąć obronę przed nimi. Szczepienie przeciw danej chorobie zazwyczaj składa się z kilku dawek. Szczepionki podaje się w zastrzyku podskórnie, śródskórnie lub domięśniowo albo doustnie w formie zawiesiny.

Bezpieczeństwo szczepionek jest sprawdzane w skrupulatnych badaniach klinicznych obowiązkowych dla ich producentów i potwierdzane przez specjalne instytucje rządowe. Po wprowadzeniu szczepionek do obrotu ich bezpieczeństwo jest monitorowane poprzez zbieranie informacji o występowaniu objawów niepożądanych

Poważne działania niepożądane po  podaniu szczepionek występują bardzo rzadko i mają przebieg nieporównanie lżejszy od objawów choroby, przed którą chronią oraz jej powikłań. W prowadzonych na szeroką skalę badaniach nie wykazano, aby szczepienia były przyczyną częstszych zachorowań na autyzm, choroby alergiczne, autoimmunologiczne bądź neurologiczne.


Mit

Lepiej chorować , niż szczepić

Choroby zakaźne i ich powikłania są częstsze i groźniejsze niż niepożądane odczyny poszczepienne 

W społeczeństwie panuje mit, że lepiej zachorować na choroby zakaźne niż szczepić. Efektem takiego rozumowania bywa organizowanie „ospa party” i świadome oraz celowe narażanie dzieci na zakażenie. W taki sposób stwarzamy realne i bardzo wysokie prawdopodobieństwo zachorowania. Dodatkowo, nie jesteśmy w stanie przewidzieć przebiegu choroby, czy wystąpienia groźnych dla zdrowia i życia powikłań. Dużo korzystniej, jeśli dziecko może zdobyć odporność w kontrolowany sposób – właśnie poprzez szczepienia. Nad bezpieczeństwem szczepień czuwają specjalne jednostki.
W Polsce odpowiedzialne są za to instytucje i organizacje o zasięgu krajowym i międzynarodowym: Państwowy Zakład Higieny, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Główny Inspektor Farmaceutyczny, a także Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Europejska Agencja Leków oraz Światowa Organizacja Zdrowia. Zanim szczepionki zostaną zarejestrowane, przechodzą bardzo dokładne i wiarygodne badania bezpieczeństwa. Jak każdy produkt leczniczy, również szczepionki, mogą powodować działania niepożądane. Do najczęstszych, spodziewanych reakcji poszczepiennych należą: zaczerwienienie, obrzęk i ból w miejscu wkłucia oraz gorączka.


Mit

Szczepionki wywołują autyzm

Szczepienie MMR (przeciw śwince, odrze i różyczce) nie powoduje autyzmu.

Wyniki wielu badań prowadzonych w wielu krajach wskazują na brak związku między szczepieniem MMR a autyzmem. Autyzm ujawnia się zazwyczaj pomiędzy 18 a 24 miesiącem życia, co zbiega się czasowo ze szczepieniem. Badanie, na podstawie którego wysnuto tezę o wywoływaniu autyzmu przez szczepienia, okazało się fałszerstwem naukowym. Badanie to oparto na zaledwie 12 przypadkach zachorowań, bez zachowania standardów badawczych, zaś w wyniku postępowania przed sądem lekarskim jego autor dożywotnio stracił prawo wykonywania zawodu lekarza. Wskutek tych nieprawdziwych doniesień wielu rodziców odmawiało szczepienia dzieci, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu liczby zachorowań na odrę i jej groźnych powikłań m.in. w Wielkiej Brytanii i Holandii. W prowadzonych na szeroką skalę badaniach nie wykazano również, aby szczepienia były przyczyną częstszych zachorowań na choroby alergiczne, autoimmunologiczne bądź neurologiczne


Mit

Szczepionki zawierają konserwanty

Szczepionki nie zawierają substancji konserwujących w stężeniach niebezpiecznych dla zdrowia 

W niektórych szczepionkach zawarte są substancje, które je konserwują, nie pozwalając na rozwój szkodliwych bakterii, pleśni i innych drobnoustrojów. Żadna z tych substancji nie jest obecna w dawce mogącej mieć negatywny wpływ na zdrowie. Bezpieczeństwo szczepionek zostało potwierdzone w licznych badaniach naukowych prowadzonych w wielu krajach na świecie przez niezależne zespoły naukowców. Wbrew plotkom, wyniki badań nie wykazały związku szczepień z zachorowaniem na autyzm lub inne choroby u dzieci. Instytucje czuwające nad bezpieczeństwem szczepień, w tym Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Europejskie Centrum Kontroli Chorób Zakaźnych (ECDC), Europejska Agencja Leków (EMA) oraz pediatryczne towarzystwa naukowe, uznały szczepionki za bezpieczne. 

Mit

Nie warto się szczepić przeciwko chorobom , których już nie ma.

Szczepienie MMR (przeciw śwince, odrze i różyczce) nie powoduje autyzmu.

Wyniki wielu badań prowadzonych w wielu krajach wskazują na brak związku między szczepieniem MMR a autyzmem. Autyzm ujawnia się zazwyczaj pomiędzy 18 a 24 miesiącem życia, co zbiega się czasowo ze szczepieniem. Badanie, na podstawie którego wysnuto tezę o wywoływaniu autyzmu przez szczepienia, okazało się fałszerstwem naukowym. Badanie to oparto na zaledwie 12 przypadkach zachorowań, bez zachowania standardów badawczych, zaś w wyniku postępowania przed sądem lekarskim jego autor dożywotnio stracił prawo wykonywania zawodu lekarza. Wskutek tych nieprawdziwych doniesień wielu rodziców odmawiało szczepienia dzieci, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu liczby zachorowań na odrę i jej groźnych powikłań m.in. w Wielkiej Brytanii i Holandii. W prowadzonych na szeroką skalę badaniach nie wykazano również, aby szczepienia były przyczyną częstszych zachorowań na choroby alergiczne, autoimmunologiczne bądź neurologiczne


Copyright 2024 © All rights Reserved. Camarelo